Các bạn thí sinh quan tâm đến học phí của trường Cao đẳng Dược Hà Nội, cũng như các chính sách hỗ trợ của Trường có thể tham khảo nội dung dưới đây.
Trường Cao đẳng Dược Hà Nội là một trong những đơn vị đứng đầu trong việc đào tạo ba hệ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp của ngành dược. Với lợi thế là một trường công lập, các bạn sinh viên theo học tại trường sẽ nhận được lợi ích thiết thực là học phí ở mức thấp, được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ về tài chính của Nhà trường.


Chính vì lý do đó, trường Cao đẳng Dược Hà Nội là một lựa chọn phù hợp với hầu hết các bạn sinh viên với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Đặc biệt với các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trong diện chính sách cũng có thể theo học trong khi Nhà trường vẫn đảm bảo những điều kiện học tập rèn luyện tốt nhất cho sinh viên.

Năm 2018, học phí của trường Cao đẳng Dược Hà Nội là bao nhiêu?
Trường Cao đẳng Dược Hà Nội áp dụng hình thức đào tạo tín chỉ, mỗi tín chỉ là một đơn vị thời gian tương ứng với một lượng thời gian quy định bằng 15 tiết học lý thuyết, 30 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận. Mỗi môn học tùy theo lượng kiến thức sẽ được bố trí thành một số lượng các tín chỉ nhất định. cao đẳng dược


Chính vì đào tạo theo hình thức tín chỉ, học phí trường Cao đẳng Dược Hà Nội được tính cho sinh viên theo quy định của Nhà nước, cụ thể là Nghị định 86/2015/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 02 tháng 10 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015. Theo đó, Học phí tín chỉ = Tổng học phí toàn khóa/ Tổng số tín chỉ toàn khóa. Mức học phí một kỳ = Số tín chỉ (của kỳ đó) x Mức học phí 1 tín chỉ.

Các Chủ đề tương tự: