Hàng rào hợp kim nhôm v ườn không thể thiếu , các loại khí lưu tán quanh vườn đều đến từ bên ngoài , mà bạn th ì không thể kiểm tra d ược nó. Nhựa sống có thể đến từ một nơi có phong thủy không tốt. Bạn có thể Cân chỉnh nhựa sống vào nhà bằng cách cải thiện phong thủy vườn , và cách độc nhất bạn có thể dùng để chỉnh khí vào vườn là bố trí hang rao nhom duc phù hợp nhằm kích thích hoặc cản khí , tâng tốc hoặc làm chậm khí.
1. Bố trí hàng rào hợp kim nhôm và bát quái
mọi người đ ã biết cách kích thích hoặc cản khí đến từ phương nào đó trên la bàn , tuy nhiên mọi người cũng cần xét đến cung bát quái bị ảnh hưởng nữa. Giá dụ , nếu bạn nhận thấy mình khó kết hôn hoặc giữ bạn , có thể bạn sẽ thấy nhựa sống không l ưu tán tốt ở cung giao tiếp. Trong trường hợp này bạn có thể mừng tuổi rào vườn ra để khí dễ đi vào.
trái lại , bạn nhận thấy một vài mặt Chỗ ở của m ình quá sôi động. Giá sử bạn không khi nào làm xong việc gì bởi vì bạn không thể c ưỡng lại việc lúc nào cũng Ra khỏi cửa vui chơi thỏa thích. Bạn có thể Cứu vãn lại thế thăng bằng một vài bằng cách hạn chế khí đi vào cung hoan hỉ.
Việc dùng hàng rào hợp kim nhôm mắt cáo thông thoáng làm hang rao hop kim nhom ranh giới có công dụng cản khí. Cây mọc leo lên hàng rào hợp kim nhôm mắt cáo tạo sự mềm mại và lá cây vung vẩy trong gió nhẹ mang lại sự sống động
Có hai thể cách cơ bản để đổi thay lượng nhựa sống mà hàng rào hợp kim nhôm cho phép đi qua. Bạn có thể Cân chỉnh lại độ cao của hàng rào hợp kim nhôm; một hàng rào hợp kim nhôm , tường hoặc bờ giậu cao cản nhựa sống từ ngoài vào nhiều hơn là cái thấp. Nếu bạn muốn kích thích nhiều nhựa sống đến từ một phương nào đó , h ãy hạ thấp hàng rào hợp kim nhôm ranh giới ở phía v ườn đó. Có thế cung tài lộc của bạn có khuynh hướng tụ khí và bạn muốn kích thích nhựa sống lưu tán khắp cung đó uyển chuyển hơn để nguồn tài chính của m ình dồi dào thêm , hãy giảm chiều cao bờ giậu hoặc t ường , hoặc dựng một hàng rào hợp kim nhôm thấp hơn.Một cách nữa dùng để tác động lượng khí vào vườn là đổi thay mật độ dày thưa của hàng rào hợp kim nhôm ranh giới. Lượng nhựa sống đi qua một hàng rào hợp kim nhôm mắt cáo thưa nhiều hơn là đi qua một bức tường gạch kiên cố. Bờ giậu bằng gỗ thủy tùng Bị lấp khí bằng bờ giậu gỗ sồi. Nếu bạn có một hàng rào hợp kim nhôm song thưa hoặc hàng rào hợp kim nhôm mắt cáo nhiều kẽ nứt và bạn muốn hạn chế d òng nhựa sống đi vào , hãy trồng những loại dây leo mọc khít nh ư cây thường xuân.
Website: http://villafences.com/vn/hang-rao-hop-kim-nhom.html

Các Chủ đề tương tự: